صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
اطلاعات کلی صندوق

اطلاعات کلی صندوق سپهر سودمند سینا

صندوق سپهر سودمند سینا

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا که صندوقی قابل معامله و با درآمد ثابت در اندازه بزرگ محسوب می شود تحت شماره 11841 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ 1400/02/12 به شماره 51554 نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.هدف از تشکیل صندوق،جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گرددبرای نیل به این هدف صندوق در اوراق مشارکت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذاری می نماید مدت فعالیت صندوق به موجب ماده 5 اساسنامه به مدت نامحدود می باشد کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق درج گردیده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق می توانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش داراییها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.