صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۰.۰۹ ۰.۴۱ ۳۸.۸۸ ۳۴۹.۶۵
۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۰.۰۸ (۰.۱۵) ۳۵.۴۵ (۴۱.۴۳)
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰.۰۹ (۰.۹۲) ۳۸.۹۶ (۹۶.۶)
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۰.۱ (۰.۴۷) ۴۲.۵۷ (۸۱.۸۲)
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۸۶ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۸۸ ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۹.۴۵ ۲۹.۱۹
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۶ ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵۴ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۰.۱ ۰.۰۴ ۴۲.۷۶ ۱۵.۶۶
۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۰.۱ (۰.۴۱) ۴۶.۵ (۷۷.۷۷)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۷۷ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۰۴ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۰.۰۱ (۰.۳۵) ۵.۲۳ (۷۱.۸)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۰.۵۳ (۰.۱۹) ۵۸۰.۷۵ (۵۰.۵۶)
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ (۰.۳۴) (۰.۲۳) (۷۱.۴۷) (۵۷.۰۱)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۰.۰۹ ۱.۷۲ ۳۹.۴۲ ۵۰,۲۵۹.۸۶
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۰.۰۹ ۴.۲ ۳۹.۴۷ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۷۳ ۰