صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۹۳,۶۶۲,۲۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۶,۳۳۷,۷۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۰۳۴,۵۳۱,۹۳۴,۷۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۴۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۴۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۳۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱۴,۴۵۸ ۱۴,۴۵۴ ۱۴,۳۱۹ -۱۳۵ ۳۴,۶۱۱,۶۵۷ ۲,۴۲۷,۹۲۲,۱۹۵ ۰ ۸۳۹,۲۵۹,۹۳۰ ۱,۵۹۳,۶۶۲,۲۶۵ ۲۳,۰۳۴,۵۳۱,۹۳۴,۷۴۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۴,۴۴۶ ۱۴,۴۴۱ ۱۴,۳۰۶ -۱۳۵ ۰ ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ ۲۳,۵۶۳,۶۵۶ ۸۳۹,۲۵۹,۹۳۰ ۱,۵۵۹,۰۵۰,۶۰۸ ۲۲,۵۱۵,۰۰۳,۴۲۲,۵۵۳
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۴,۴۳۴ ۱۴,۴۲۹ ۱۴,۳۰۱ -۱۲۸ ۰ ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ ۳۵,۶۵۴,۸۲۷ ۸۱۵,۶۹۶,۲۷۴ ۱,۵۸۲,۶۱۴,۲۶۴ ۲۲,۸۳۶,۰۰۲,۰۶۳,۴۷۱
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۴,۴۲۰ ۱۴,۴۱۶ ۱۴,۲۹۲ -۱۲۴ ۰ ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ ۰ ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ ۲۳,۳۲۸,۶۸۸,۴۹۶,۴۲۷
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۴,۴۰۷ ۱۴,۴۰۲ ۱۴,۲۹۶ -۱۰۶ ۰ ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ ۰ ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ ۲۳,۳۰۶,۷۲۲,۲۳۲,۸۵۵
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۴,۳۹۷ ۱۴,۳۹۲ ۱۴,۲۸۷ -۱۰۵ ۰ ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ ۰ ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ ۲۳,۲۹۰,۸۲۲,۴۷۵,۸۲۳
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۴,۳۸۶ ۱۴,۳۸۲ ۱۴,۲۷۶ -۱۰۶ ۰ ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ ۰ ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ ۲۳,۲۷۳,۲۲۰,۸۰۶,۰۸۶
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۴,۳۷۹ ۱۴,۳۷۵ ۱۴,۲۶۰ -۱۱۵ ۰ ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ ۰ ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ ۲۳,۲۶۲,۸۰۷,۹۹۳,۳۷۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۴,۳۷۲ ۱۴,۳۶۸ ۱۴,۲۵۳ -۱۱۵ ۰ ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ ۰ ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ ۲۳,۲۵۰,۶۹۹,۵۶۰,۲۱۱
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۴,۳۶۳ ۱۴,۳۶۰ ۱۴,۲۴۵ -۱۱۵ ۰ ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ ۴۸,۷۹۷,۴۹۱ ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ ۲۳,۲۳۷,۶۵۰,۹۰۷,۵۵۸
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۴,۳۵۰ ۱۴,۳۴۶ ۱۴,۲۲۷ -۱۱۹ ۱۶۰,۴۴۶,۴۵۹ ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ ۰ ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ ۱,۶۶۷,۰۶۶,۵۸۲ ۲۳,۹۱۵,۷۹۰,۱۰۸,۹۸۶
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۴,۳۳۵ ۱۴,۳۳۱ ۱۴,۲۲۵ -۱۰۶ ۰ ۲,۲۳۲,۸۶۴,۰۷۹ ۰ ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ ۱,۵۰۶,۶۲۰,۱۲۳ ۲۱,۵۹۰,۷۶۹,۷۹۲,۸۴۶
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۴,۳۲۶ ۱۴,۳۲۲ ۱۴,۲۱۶ -۱۰۶ ۰ ۲,۲۳۲,۸۶۴,۰۷۹ ۰ ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ ۱,۵۰۶,۶۲۰,۱۲۳ ۲۱,۵۷۷,۳۴۱,۶۰۶,۶۷۸
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۴,۳۱۶ ۱۴,۳۱۲ ۱۴,۲۰۶ -۱۰۶ ۳۱,۴۳۷,۷۵۳ ۲,۲۳۲,۸۶۴,۰۷۹ ۰ ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ ۱,۵۰۶,۶۲۰,۱۲۳ ۲۱,۵۶۲,۰۵۳,۹۰۲,۴۱۰
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۴,۳۱۵ ۱۴,۳۱۰ ۱۴,۱۹۱ -۱۱۹ ۲۴,۴۷۴,۶۵۰ ۲,۲۰۱,۴۲۶,۳۲۶ ۰ ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ ۱,۴۷۵,۱۸۲,۳۷۰ ۲۱,۱۱۰,۲۸۸,۷۶۹,۴۸۰
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۴,۲۳۹ ۱۴,۲۳۵ ۱۴,۱۷۷ -۵۸ ۸,۳۹۸,۶۵۶ ۲,۱۷۶,۹۵۱,۶۷۶ ۰ ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ ۱,۴۵۰,۷۰۷,۷۲۰ ۲۰,۶۵۰,۹۱۵,۸۸۶,۸۸۳
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۴,۲۸۹ ۱۴,۲۸۴ ۱۴,۱۶۲ -۱۲۲ ۸۴,۰۵۷,۱۵۸ ۲,۱۶۸,۵۵۳,۰۲۰ ۰ ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ ۱,۴۴۲,۳۰۹,۰۶۴ ۲۰,۶۰۲,۳۳۶,۲۶۷,۹۲۹
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۴,۲۷۶ ۱۴,۲۷۱ ۱۴,۱۳۳ -۱۳۸ ۰ ۲,۰۸۴,۴۹۵,۸۶۲ ۰ ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ ۱,۳۵۸,۲۵۱,۹۰۶ ۱۹,۳۸۳,۸۵۲,۳۲۷,۳۰۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۴,۲۶۳ ۱۴,۲۵۸ ۱۴,۱۲۳ -۱۳۵ ۰ ۲,۰۸۴,۴۹۵,۸۶۲ ۰ ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ ۱,۳۵۸,۲۵۱,۹۰۶ ۱۹,۳۶۶,۰۴۸,۹۰۶,۹۹۴
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۴,۲۵۴ ۱۴,۲۵۰ ۱۴,۱۱۵ -۱۳۵ ۰ ۲,۰۸۴,۴۹۵,۸۶۲ ۰ ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ ۱,۳۵۸,۲۵۱,۹۰۶ ۱۹,۳۵۴,۵۶۶,۵۲۱,۴۹۴
  مشاهده همه