صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 شرکت سبد گردان سینا  3500000
2 شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا  1450000 
3 کارگزاری بورس بهگزین 50000