صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۲۶۲,۹۰۱,۲۴۶ ۱۸۱ ۴۷,۵۸۵,۱۲۵,۵۲۶ ۲۴.۳۹
۲ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۳۱۷,۵۳۳,۳۶۹ ۱۷۷ ۵۶,۲۰۳,۴۰۶,۳۱۳ ۲۳.۸
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۲۸۱,۱۹۵,۵۹۵ ۱۷۳ ۴۸,۶۴۶,۸۳۷,۹۳۵ ۲۳.۲۱
۴ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۸۴,۷۶۷,۵۱۵ ۱۷۳ ۳۱,۹۶۴,۷۸۰,۰۹۵ ۲۳.۲۱
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۵۴,۵۶۷,۵۱۵ ۱۷۳ ۲۶,۷۴۰,۱۸۰,۰۹۵ ۲۳.۲۱
۶ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۲۷,۶۶۷,۵۱۵ ۱۷۴ ۲۲,۲۱۴,۱۴۷,۶۱۰ ۲۲.۵۲
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۲۳,۱۶۷,۵۱۵ ۱۷۴ ۲۱,۴۳۱,۱۴۷,۶۱۰ ۲۲.۵۲
۸ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱۲۳,۱۶۷,۵۱۵ ۱۷۴ ۲۱,۴۳۱,۱۴۷,۶۱۰ ۲۲.۵۲
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۹۱,۷۶۷,۵۱۵ ۱۶۴ ۱۵,۰۴۹,۸۷۲,۴۶۰ ۲۱.۱۱
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۹۱,۷۶۷,۵۱۵ ۱۶۴ ۱۵,۰۴۹,۸۷۲,۴۶۰ ۲۱.۱۱
«12»